Energy Transition Model

Your browser is not completely supported. more information close

WARNING: This scenario was created in an earlier version of the ETM. Some of the slider settings may therefore deviate from their original values. Quintel has tried to ensure that this scenario still lives up to its creator's intentions.

Samengevoegd scenario workshops...

Open this scenario

De Stad Antwerpen heeft in samenwerking met de hele stakeholdergemeenschap in 2017 een aantal toekomstscenario’s uitgewerkt voor het jaar 2030. Het ETM is hierbij als digitale tweeling van de stad gebruikt. Deze scenario’s waren de basis voor het zetten van een aantal globale strategische doelstellingen, opgenomen in het ‘draft klimaatplan 2030’. In 2019 worden deze doelstellingen verder geconcretiseerd om tegen begin 2020 te leiden tot een finaal klimaatplan 2030. Ook in deze oefening zal het ETM gebruikt worden.

Tussen 2017 en 2019 is het ETM sterk geëvolueerd. Onder andere in het deel over ‘Wonen’ is er een veel grotere detaillering mogelijk om de impact van renovatie inspanningen tussen 2020 en 2030 nog beter te kunnen modelleren. Momenteel zijn de oude modelleringen van 2017 off-line en worden ze overgezet naar deze verbeterde versie van ETM. Door deze overzetting kunnen de resultaten van de nieuwe scenario’s licht afwijken van de oude scenario’s. In de toekomst zal er enkel verder gewerkt worden met de nieuwe scenario’s.

Indien u hierover nog verdere vragen heeft, dan kan u gerust contact opnemen met michiel.denhaan@quintel.com en/of joost@kahpo-consulting.be.

Dank voor het begrip.


Antwerpen - groepsscenario naar aanleiding van workshop 23 februari

Dit scenario is gebaseerd op het scenario Antwerpen - based on België Scenario plus Stadsvisie. Op 23 februari is in vier verschillende groepen feedback gegeven op dat scenario. Deze feedback is in dit scenario samengevoegd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Joost vanden Berghe (joost.vanden.berghe@dnvgl.com)
Dorine van der Vlies (dorine.vandervlies@quintel.com)

  • Created: February 23, 2018 13:18
  • Country: Antwerpen
  • End Year: 2030

Please note: Your current settings get overwritten.