Energy Transition Model

Your browser is not completely supported. more information close

WARNING: This scenario was created in an earlier version of the ETM. Some of the slider settings may therefore deviate from their original values. Quintel has tried to ensure that this scenario still lives up to its creator's intentions.

Antwerpen - based on België Scenario...

Open this scenario Open energy mix infographic

De Stad Antwerpen heeft in samenwerking met de hele stakeholdergemeenschap in 2017 een aantal toekomstscenario’s uitgewerkt voor het jaar 2030. Het ETM is hierbij als digitale tweeling van de stad gebruikt. Deze scenario’s waren de basis voor het zetten van een aantal globale strategische doelstellingen, opgenomen in het ‘draft klimaatplan 2030’. In 2019 worden deze doelstellingen verder geconcretiseerd om tegen begin 2020 te leiden tot een finaal klimaatplan 2030. Ook in deze oefening zal het ETM gebruikt worden.

Tussen 2017 en 2019 is het ETM sterk geëvolueerd. Onder andere in het deel over ‘Wonen’ is er een veel grotere detaillering mogelijk om de impact van renovatie inspanningen tussen 2020 en 2030 nog beter te kunnen modelleren. Momenteel zijn de oude modelleringen van 2017 off-line en worden ze overgezet naar deze verbeterde versie van ETM. Door deze overzetting kunnen de resultaten van de nieuwe scenario’s licht afwijken van de oude scenario’s. In de toekomst zal er enkel verder gewerkt worden met de nieuwe scenario’s.

Indien u hierover nog verdere vragen heeft, dan kan u gerust contact opnemen met michiel.denhaan@quintel.com en/of joost@kahpo-consulting.be.

Dank voor het begrip.


Antwerpen - based on België Scenario plus Stadsvisie v2

De basis voor dit scenario is een scenario dat is opgesteld voor België:

 • Scenario België Project Stad Antwerpen 15122017
 • Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Dorine van der Vlies via dorine.vandervlies@quintel.com.

  Samenvatting van de instellingen in het scenario:

  Algemeen

  • 70.000 extra inwoners ten opzichte van 2015
  • Sloop en nieuwbouw naar verhouding van het scenario voor België aangepast
  • 0,5 oC temperatuurstijging

  Huishoudens

  • 30% besparing op de warmtevraag door isolatie en gedragsaanpassing ten gevolge daarvan/li>
  • 15% van potentieel dakoppervlak van huishoudens in gebruik voor pv
  • 4% van huishoudens heeft zonnecollector
  • Verwarming en warm water: 8% van de huishoudens heeft een combiketel
  • Verwarming en warm water: 5% van de huishoudens heeft micro-WKK
  • Verwarming en warm water: 15% van de huishoudens is aangesloten op het warmtenet
  • Verwarming en warm water: 10% van de huishoudens heeft een luchtwarmtepomp
  • Verwarming en warm water: 10% van de huishoudens heeft een hybride warmtepomp
  • Verwarming en warm water: 10% van de huishoudens heeft elektrische verwarming
  • Verwarming en warm water: 42% van de huishoudens heeft gasverwarming
  • Het warmtenet wordt gevoed met 60% warmte van centraal warmtenet en 40% biogas WKK (representeert restwarmte van de industrie)
  • Apparaten worden iets efficienter

  Gebouwen

  • 3% daling van de warmtevraag ten gevolge van combinatie van isolatie, gedragsaanpassing ten gevolge daarvan en groei van het aantal gebouwen (1% per jaar)
  • Verwarming: 55% van de gebouwen wordt met gas verwarmd
  • Verwarming: 20% van de gebouwen wordt met een warmtepomp met WKO verwarmd
  • Verwarming: 20% van de gebouwen wordt met een gaswarmtepomp verwarmd
  • Verwarming: 5% van de gebouwen is aangesloten op het warmtenet
  • Het warmtenet wordt gevoed met 60% warmte van centraal warmtenet en 40% biogas WKK (representeert restwarmte van de industrie)
  • 15% van potentieel dakoppervlak van gebouwen in gebruik voor pv

  Industrie

  • Industrie groeit naar 120% ten opzichte van 2015
  • Industrie wordt 1% per jaar efficiënter

  Transport

  • 50% van de passagiersvervoer met auto, rest van applicaties voor passagiersvervoer heeft gelijke verhouding als in 2015
  • 20% van de personenauto’s elektrisch, 60% is benzine, 15% diesel en 5% CNG
  • 40% van de vrachtvervoer met vrachtwagen, 40% met trein en 20% met binnenvaartschip
  • 40% van de vrachtwagens rijdt op diesel, 50% op CNG, 15% op waterstof en 5% elektrisch

  Opwek en elektriciteit

  • Productiepark gelijk gehouden aan Antwerpen 2015
  • 130 x 3MW windmolens op land
  • 8 grootschalige zonneparken (160 MW, 50 % van 200 ha loodsen)
  • CO2-uitstoot van geïmporteerde elektriciteit gelijk 179 g/kWh bijna glijke aan mix van elektriciteit in België-scenario (42% hernieuwbaar 58% gas)

  Kosten

  • PV is 80% goedkoper
  • Wind op land 12% goedkoper
  • Wind op zee 40% goedkoper
  • Warmtepompen 20% goedkoper
  • Micro-WKK en Brandstofcel 60% goedkoper
  • CO2-uitstoot kot 30 euro/ton

 • Link naar vorige versie van scenario
  • Created: January 10, 2018 15:22
  • Country: Antwerpen
  • End Year: 2030

  Please note: Your current settings get overwritten.