Energy Transition Model

Your browser is not completely supported. more information close

WARNING: This scenario was created in an earlier version of the ETM. Some of the slider settings may therefore deviate from their original values. Quintel has tried to ensure that this scenario still lives up to its creator's intentions.

Antwerpen - based on België Scenario...

Open this scenario

Antwerpen - based on België Scenario plus Stadsvisie - mobiliteit gelijk aan 2015

Dit scenario is gebaseerd op het scenario Antwerpen - based on België Scenario plus Stadsvisie.
Echter, de mobiliteitssector is zoals in 2015.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Dorine van der Vlies via dorine.vandervlies@quintel.com.

Samenvatting van de instellingen in het scenario:

Algemeen

 • 70.000 extra inwoners ten opzichte van 2015
 • Sloop en nieuwbouw naar verhouding van het scenario voor België aangepast
 • 0,5 oC temperatuurstijging

Huishoudens

 • 30% besparing op de warmtevraag door isolatie en gedragsaanpassing ten gevolge daarvan/li>
 • 15% van potentieel dakoppervlak van huishoudens in gebruik voor pv
 • 4% van huishoudens heeft zonnecollector
 • Verwarming en warm water: 15% van de huishoudens heeft een combiketel
 • Verwarming en warm water: 15% van de huishoudens heeft micro-WKK
 • Verwarming en warm water: 15% van de huishoudens is aangesloten op het warmtenet
 • Verwarming en warm water: 15% van de huishoudens heeft een luchtwarmtepomp
 • Verwarming en warm water: 15% van de huishoudens heeft een hybride warmtepomp
 • Verwarming en warm water: 10% van de huishoudens heeft elektrische verwarming
 • Verwarming en warm water: 15% van de huishoudens heeft gasverwarming
 • Het warmtenet wordt gevoed met 60% warmte van centraal warmtenet en 40% biogas WKK (representeert restwarmte van de industrie)
 • Apparaten worden iets efficienter

Gebouwen

 • 3% daling van de warmtevraag ten gevolge van combinatie van isolatie, gedragsaanpassing ten gevolge daarvan en groei van het aantal gebouwen (1% per jaar)
 • Verwarming: 55% van de gebouwen wordt met gas verwarmd
 • Verwarming: 20% van de gebouwen wordt met een warmtepomp met WKO verwarmd
 • Verwarming: 20% van de gebouwen wordt met een gaswarmtepomp verwarmd
 • Verwarming: 5% van de gebouwen is aangesloten op het warmtenet
 • Het warmtenet wordt gevoed met 60% warmte van centraal warmtenet en 40% biogas WKK (representeert restwarmte van de industrie)
 • 15% van potentieel dakoppervlak van gebouwen in gebruik voor pv

Industrie

 • Industrie groeit naar 120% ten opzichte van 2015
 • Industrie wordt 1% per jaar efficiënter

Transport

 • Gelijk aan 2015

Opwek en elektriciteit

 • Productiepark gelijk gehouden aan Antwerpen 2015
 • 130 x 3MW windmolens op land
 • 8 grootschalige zonneparken (160 MW, 50 % van 200 ha loodsen)
 • CO2-uitstoot van geïmporteerde elektriciteit gelijk 179 g/kWh bijna gelijke aan mix van elektriciteit in België-scenario (42% hernieuwbaar 58% gas)

Kosten

 • PV is 80% goedkoper
 • Wind op land 12% goedkoper
 • Wind op zee 40% goedkoper
 • Warmtepompen 20% goedkoper
 • Micro-WKK en Brandstofcel 60% goedkoper
 • CO2-uitstoot kost 30 euro/ton

 • Created: January 30, 2018 17:00
 • Country: Antwerpen
 • End Year: 2030

Please note: Your current settings get overwritten.