Energy Transition Model

Your browser is not completely supported. more information close

WARNING: This scenario was created in an earlier version of the ETM. Some of the slider settings may therefore deviate from their original values. Quintel has tried to ensure that this scenario still lives up to its creator's intentions.

QI Noorderplantsoenbuurt - Basisscenario

Open this scenario Open energy mix infographic

Dit scenario is ook beschikbaar op de live-server. We adviseren dat scenario te gebruiken:

 • Link naar scenario op live-server
 • QI Noorderplantsoenbuurt detailgebied - Basisscenario  Dit scenario zorgt voor vrijwel volledige reductie van de CO2-uitstoot van het gebied (> -99%) en is 99% hernieuwbaar. Dit is mede mogelijk dankzij grote overschotten windstroom (en zonnestroom) van buiten de wijk. Overigens is ook in de wijk meer dan 75% van het geschikte dakoppervlak ‘PV actief’ (of dat nog zonnepanelen zijn valt te betwisten).

  Alle woningen zijn geïsoleerd (besparing van ruimteverwarmingsvraag ~20%) en worden voornamelijk verwarmd dmv hybride warmtepompen (96%). Waterverwarming gebeurt door een elektrische boiler.

  Elektrische auto’s (80%) dragen bij aan de opslagcapaciteit voor elektriciteit.

  Het opwekdeel is grotendeels overgenomen uit het IABR 2035 plaatje. Daarbij is het aantal windmolens wel met een factor 3 gereduceerd, aangezien we ervan uit zijn gegaan dat het meerendeel daarvan voor de industriële stroomvraag zal zorgen. Er is echter nog altijd veel stroom ‘over’, die nuttig ingezet kan worden.

  Zie hieronder voor meer details.

  Links naar de alle scenario’s:

  Vraag

  Woningen:
  • Ruimteverwarming 96% hybride warmtepomp, 2% elektrische warmtepomp (42 nieuwbouwwoningen), 2% houtpalletkachel
  • Warm water 98% Hybride warmtepomp, 2% elektrische warmtepomp.
  • Lichte groei apparaatgebonden stroomgebruik en licht
  • (Nog) geen groei van de bevolking
  • Vermindering ruimteverwarmingsvraag woningen met ~20%
  • 75% zon PV en 25% zonnewarmte
  • Apparaten en verlichting efficiënter
  • 0,2 oC gemiddelde temperatuurstijging
  • Koeling analoog aan RV
  • Koken: 50/50 inductie/halogeen

  Transport:

  • Meer autoritten (2% per jaar)
  • 80% elektrische auto’s de rest benzine (>50% bio-ethanol)
  • Zelfde efficiëntieverbeteringen als voor IABR

  Aanbod

  Zie ook de beschrijving van het blanco scenario

  Stroom Dezelfde stroommix als het IABR 2035 scenario, maar:

  • aantal windmolens door 3 gedeeld. Anders veel teveel overschot

  Warmte

  • Geen centraal warmteaanbod
  • Lokale geothermie

  Transport- en overige brandstoffen

  • Eventuele H2 uit lokale elektrificatie
  • Overige transportbrandstoffen zoals IABR 2035
  • Groen gas en biokolen zoals in IABR 2035

  TBD Aanbod:

  • Groen gas percentage heroverwegen. Nu worden IABR-percentages aangehouden: 70% groengas en 30%
  • Benzine (en overige brandstoffen) verder vergroenen?

  Elektriciteitsbalans

  Volgorde van flex opties
  1. Opslag in el. auto’s (40% beschikbaar)
  2. Omzetting naar warmte (25% woningen)

  Kosten

  Dezelfde kosten voor apparaten als het IABR 2035 scenario. Behalve:
  • Brandstofkosten zoals heden
  • El. warmtepompen 60% goedkoper
  • Wind op zee en wind op land goedkoper o.b.v. voortschrijdend inzicht
  • Zon PV goedkoper o.b.v. voortschrijdens inzicht

  TBD Kosten:

  • Check isolatiekosten met wijkspecifieke data
  • Created: February 16, 2017 15:11
  • Country: Groningen: Noorderplantsoenbuurt
  • End Year: 2035

  Please note: Your current settings get overwritten.