Energy Transition Model

Your browser is not completely supported. more information close

WARNING: This scenario was created in an earlier version of the ETM. Some of the slider settings may therefore deviate from their original values. Quintel has tried to ensure that this scenario still lives up to its creator's intentions.

QI Paddepoel Noord detailgebied 2 -...

Open this scenario Open energy mix infographic

QI Paddepoel Noord detailgebied - Warmtenet en warmtepompen

Dit scenario zorgt voor vrijwel volledige reductie van de CO2-uitstoot van het gebied (> -99%) en is > 99% hernieuwbaar. Dit is mede mogelijk dankzij grote overschotten windstroom (en zonnestroom) van buiten de wijk. Overigens is ook in de wijk meer dan 75% van het geschikte dakoppervlak ‘PV actief’ (of dat nog zonnepanelen zijn valt te betwisten).

Het scenario maakt in dit gebied gebruik van het warmtenet voor alle woningen, behalve de 18 nieuwbouw woningen. Deze gebruiken grondgebonden warmtepompen. omdat er minder warmtepompen gebruikt worden is er ook minder isolatie nodig.

Een fors aandeel van de woningen maakt gebruik van thuisbatterijen en ook de (gedeelde) elektrische auto’s ( 90%) dragen bij aan de opslagcapaciteit. Er zijn minder auto’s omdat verondersteld wordt dat deze deels autonoom geworden zijn. Daarmee is het aantal gereden kilometers wel sterk gestegen. Daarnaast wordt met stroompieken ook warm douchewater gemaakt in een groot aandeel van de woningen.

Het opwekdeel is grotendeels overgenomen uit het IABR 2035 plaatje. Daarbij is het aantal windmolens wel met een factor 3 gereduceerd, aangezien we ervan uit zijn gegaan dat het meerendeel daarvan voor de industriële stroomvraag zal zorgen. Er is echter nog altijd veel stroom ‘over’, dat nuttig ingezet kan worden.

Zie hieronder voor meer details.

Links naar de 3 scenario’s:

Vraag

Woningen:

 • Lichte groei apparaatgebonden stroomgebruik en licht
 • Groei van de bevolking tot 750 mensen doordat gezinnen naar Paddepoel komen
 • Vermindering ruimteverwarmingsvraag oude woningen met 50%, nieuwe woningen met 40%
 • 75% zon PV en 25% zonnewarmte
 • Apparaten en verlichting efficiënter.
 • 0.2 C gemiddelde temperatuurstijging
 • RV en WW: nieuwbouw rijteshuizen grondgebonden wp (5.3%), de rest aan het warmtenet
 • Warmtenet 70% geothermie, 30% netwerkgas
 • Koeling analoog aan RV
 • Koken: 50/50 inductie/halogeen

Transport:

 • 80% minder auto's, maar wel meer autoritten (2% per jaar)
 • 90% elektrische auto's de rest benzine (>50% bio-ethanol)
 • Zelfde efficiëntieverbeteringen als voor IABR

Aanbod

Zie ook de beschrijving van het blanco scenario

Stroom Dezelfde stroommix als het IABR 2035 scenario, maar:

 • aantal windmolens door 3 gedeeld. Anders veel teveel overschot

Warmte

 • Geen centraal warmteaanbod
 • Lokale geothermie

Transport- en overige brandstoffen

 • Eventuele H2 uit lokale elektrificatie
 • Overige transportbrandstoffen zoals IABR 2035
 • Groen gas en biokolen zoals in IABR 2035

TBD Aanbod:

 • Groen gas percentage heroverwegen
 • Benzine (en overige brandstoffen) verder vergroenen?

Elektriciteitsbalans

Volgorde van flex opties

 1. Opslag in el. auto's (40% beschikbaar)
 2. Opslag in batterijen (25% woningen)
 3. Omzetting naar warmte (25% woningen)

Kosten

Dezelfde kosten voor apparaten als het IABR 2035 scenario. Behalve:

 • Brandstofkosten zoals heden
 • El. warmtepompen 60% goedkoper
 • Wind op zee en wind op land goedkoper o.b.v. voortschrijdend inzicht
 • Zon PV goedkoper o.b.v. voortschrijdens inzicht

TBD Kosten:

 • Check isolatiekosten met wijkspecifieke data
 • Created: December 01, 2016 21:42
 • Country: Netherlands
 • End Year: 2035

Please note: Your current settings get overwritten.