Energy Transition Model

Your browser is not completely supported. more information close

WARNING: This scenario was created in an earlier version of the ETM. Some of the slider settings may therefore deviate from their original values. Quintel has tried to ensure that this scenario still lives up to its creator's intentions.

QI Paddepoel Noord detailgebied -...

Open this scenario

QI Paddepoel Noord detailgebied - Hybride gas en elektra met warmtenet

Dit scenario zorgt voor vrijwel volledige reductie van de CO2-uitstoot van het gebied (> -98%) en is bijna 95% hernieuwbaar. Dit is mede mogelijk dankzij grote overschotten windstroom (en zonnestroom) van buiten de wijk. Overigens is ook in de wijk meer dan 75% van het geschikte dakoppervlak ‘PV actief’ (of dat nog zonnepanelen zijn valt te betwisten).

Het scenario maakt in dit gebied gebruik van het warmtenet voor de ene torenflat, terwijl de 60 nieuwbouw woningen en 8 2-onder-1-kap woningen grondgebonden warmtepompen gebruiken. Alle andere woningen hebben een hybride warmtepomp gekregen. Omdat er minder all-electric warmtepompen gebruikt worden is er ook minder isolatie nodig.

In dit scenario wordt alle benodigde waterstof voor transport (15% van de auto’s) verkregen uit windstroompieken, de levering hiervan geschied via een deel van het gasnet. Een fors aandeel van de woningen maakt gebruik van thuisbatterijen en ook de (deels gedeelde) elektrische auto’s ( > 50%) dragen bij aan de opslagcapaciteit. Daarnaast wordt in de all-electric woningen met stroompieken ook warm douchewater gebufferd.

Het opwekdeel is grotendeels overgenomen uit het IABR 2035 plaatje. Daarbij is het aantal windmolens wel met een factor 3 gereduceerd, aangezien we ervan uit zijn gegaan dat het meerendeel daarvan voor de industriële stroomvraag zal zorgen. Er is echter nog altijd veel stroom ‘over’, dat nuttig ingezet kan worden.

Zie hieronder voor meer details.

Links naar de 3 scenario’s:

Vraag

Woningen:

 • Lichte groei apparaatgebonden stroomgebruik en licht
 • Groei van de bevolking tot 800 mensen doordat gezinnen naar Paddepoel komen
 • Portiekflats vervangen door rijtjeswoningen: 60 nieuwe woningen, 122 woningen gesloopt.
 • 2x betere isolatie van oude woningen, ivm warmtenet. Maximale isolatie van nieuwe.
 • 75% zon PV en 25% zonnewarmte
 • Apparaten en verlichting efficiënter.
 • 0.2 C gemiddelde temperatuurstijging
 • RV en WW: 2-onder-1-kap woningen en nieubouw rijteshuizen grondgebonden wp, de ene torenflat aan het warmtenet en de rest heeft een hybride warmtepomp
 • Warmtenet 100% geothermie
 • Koeling analoog aan RV
 • Koken: 50/50 inductie/halogeen

Transport:

 • Iets minder auto's
 • 50% elektrische auto's, 15% op waterstof en de rest benzine (>50% bio-ethanol)
 • Zelfde efficiëntieverbeteringen als voor IABR

Aanbod

Zie ook de beschrijving van het blanco scenario

Stroom Dezelfde stroommix als het IABR 2035 scenario, maar:

 • aantal windmolens door 3 gedeeld. Anders veel teveel overschot

Warmte

 • Geen centraal warmteaanbod
 • Lokale geothermie

Transport- en overige brandstoffen

 • Eventuele H2 uit lokale elektrificatie
 • Overige transportbrandstoffen zoals IABR 2035
 • Groen gas en biokolen zoals in IABR 2035

TBD Aanbod:

 • Groen gas percentage heroverwegen
 • Benzine (en overige brandstoffen) verder vergroenen?

Elektriciteitsbalans

Volgorde van flex opties

 1. Opslag in el. auto's (40% beschikbaar)
 2. Opslag in batterijen (25% woningen)
 3. Omzetting naar H2 voor transport
 4. Omzetting naar warmte (25% woningen)

Kosten

Dezelfde kosten voor apparaten als het IABR 2035 scenario. Behalve:

 • Brandstofkosten zoals heden
 • El. warmtepompen 60% goedkoper
 • Wind op zee en wind op land goedkoper o.b.v. voortschrijdend inzicht
 • Zon PV goedkoper o.b.v. voortschrijdens inzicht
 • Created: November 08, 2016 22:33
 • Country: Netherlands
 • End Year: 2035

Please note: Your current settings get overwritten.