Energy Transition Model

Your browser is not completely supported. more information close

WARNING: This scenario was created in an earlier version of the ETM. Some of the slider settings may therefore deviate from their original values. Quintel has tried to ensure that this scenario still lives up to its creator's intentions.

QI Paddepoel Noord detailgebied - Blanco vraag

 • Netherlands 2035
 • Created November 04, 2016 14:59
Open this scenario

Blanco basisscenario detailgebied Planetenkwartier in Paddepoel Noord

Dit scenario is het scenario waarop alle toekomstbeelden voor het detailgebied in het Planetenkwartier van Paddepoel Noord zijn gebaseerd.

Het is op de volgende manier gecreƫerd:

 • Blanco scenario voor NL 2035 geschaald naar 504 huishoudens, 503 oude en 1 nieuwe woningen
 • De verdeling van de warmte- en koudevraag is herverdeeld naar oude en nieuwe woningen
 • Energiegebruik is vervolgens toegerekend naar bekende waardes voor HH en transport
 • Deze energiegebruiken zijn verbeterd in het scenariobestand
 • De energiecentrales en grootschalige duurzame stroomopwek is geschaald uit het IABR 2035 scenario
 • De windturbines zijn met een factor 3 verminderd, omdat deze voor een groot deel leveren aan de industrie
 • Centrale warmteproductie en WKK zijn verwijderd, omdat deze warmte niet in het projectgebied wordt geleverd
 • Het elektrisch vermogen van de verwijderde centrale WKKs is opgeteld bij centrale stroomopwek van zelfde technologie voor 2013 en 2035, zodat de stroommix op et HS net voor beide jaren wel klopt
 • Alle H2 moet uit lokale elektrolyse komen
 • De samenstelling van brandstoffen voor wegverkeer is overgenomen uit het IABR 2035 scenario, net als de samenstelling van kolen voor kolencentrales, en het percentage groengas
 • Voorlopig zijn ook de kosten overgenomen uit het IABR 2035 scenario.

Kosten

Dezelfde kosten voor apparaten als het IABR 2035 scenario. Behalve:

 • Brandstofkosten zoals heden
 • El. warmtepompen 60% goedkoper
 • Wind op zee en wind op land goedkoper o.b.v. voortschrijdend inzicht
 • Zon PV goedkoper o.b.v. voortschrijdens inzicht

Please note: Save your current scenario before opening another, or your changes might get lost.