Energy Transition Model

Your browser is not completely supported. more information close

WARNING: This scenario was created in an earlier version of the ETM. Some of the slider settings may therefore deviate from their original values. Quintel has tried to ensure that this scenario still lives up to its creator's intentions.

QI Paddepoel Noord detailgebied v3

Open this scenario Open energy mix infographic

Dit scenario is op de volgende manier gecreƫerd:

  • Blanco scenario voor NL 2035 geschaald naar 504 huishoudens
  • Energiegebruik is vervolgens toegerekend naar bekende waardes voor HH en transport
  • Deze energiegebruiken zijn verbeterd in het scenariobestand
  • De energiecentrales en grootschalige duurzame stroomopwek is geschaald uit het SER 2023 Energieakkoord scenario
  • Centrale warmteproductie en WKK zijn verwijderd, omdat deze warmte niet in het projectgebied wordt geleverd
  • Het elektrisch vermogen van de verwijderde centrale WKKs is opgeteld bij centrale stroomopwek van zelfde technologie voor 2013 en 2035, zodat de stroommix voor beide jaren wel klopt
  • Created: November 03, 2016 15:14
  • Country: Netherlands
  • End Year: 2035

Please note: Your current settings get overwritten.